Profesjonalnie... - NSI STUDIO Andrzej Karoń

Profesjonalnie…

Clean code, PSR, SOLID, KISS, DRY, YAGNI, wzorce projektowe, refaktoring legacy code.