Realizacja zleceń... - NSI STUDIO Andrzej Karoń

Realizacja zleceń…

Na podstawie dokumentacji, informacji przekazywanych ustalonym kanałem komunikacji – np. mail, skype,  Slack lub za pomocą systemów do zarządzania projektami.